Dan učiteljev, 5. oktober 2021

Iskrene čestitke ob svetovnem dnevu učiteljev. Praznovanja so lahko različna, najlepša pa so tista, ki zlijejo sedanjost s prihodnostjo. Zaposleni v v vzgoji in izobraževanju to zagotovo znamo in zmoremo.

PROTI POLITIZACIJI JAVNIH VRTCEV IN ŠOL V SLOVENIJISpoštovani člani SVIZ,

v rednih obvestilih GO SVIZ Slovenije, ki smo vam jih minuli teden poslali po e-poti, smo že izpostavili kategorično nasprotovanje sindikata predlagani noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki so jo v Državni zbor RS ob podpori nekaterih združenj občin vložili koalicijski poslanke in poslanci ter med drugim radikalno posega v sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov. V tokratnih posebnih obvestilih namenjamo temu vidiku novele še posebno pozornost, dodatno pa v obliki plakata prilagamo javni poziv stroke k opustitvi načrta po spremembah dozdajšnje sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju. V SVIZ se namreč pozivu v celoti pridružujemo in v skladu s tem napovedujemo, da bo, če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, najvišji odbor sindikata odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

Kot smo vas torej že seznanili, naj bi se v skladu s predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja koncept sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju spremenil tako, da bi ustanovitelj (torej občine in država) dobil v svetu pet mest od skupno enajstih, hkrati pa predvideva zmanjšanje števila zaposlenih z zdajšnjih petih predstavnikov na tri. Bistveno povečanje članov in članic sveta zavoda, ki jih imenuje politika – naj bo ta lokalna ali državna –, preprosto pomeni politizacijo v delovanju šol in vrtcev, ki bo v ospredju ob vsakokratnem imenovanju ravnateljic in ravnateljev. Šole in vrtci bodo postali bojišče političnih strank pri imenovanju ravnateljev, pri čemer bo najpomembnejša lastnost kandidata, da bo prepoznan za »našega,« medtem ko bodo strokovno znanje, sposobnost organiziranja in ostale kompetence drugotnega pomena. Navedeno zagotovo ne vodi drugam kot v poslabšanje kakovosti našega vzgojno-izobraževalnega sistema, iz predloga pa obenem izhaja tudi popolno nezaupanje v slovensko učiteljstvo, in to kljub vsej kakovosti in uspehom, ki jih je izkazalo naše javno izobraževanje.

Na omenjeno so v javnem pismu, kot zapisano, opozorili tudi strokovnjaki in strokovnjakinje za preučevanje in delovanje družbenega podsistema vzgoje in izobraževanja s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom ter podčrtali, da je zdajšnji koncept sestave svetov zavodov zagotavljal »stabilno vodenje vrtcev in šol in ni le pomembno prispeval k spodbudnim dosežkom našega sistema vzgoje in izobraževanja, ki primerjajo dosežke edukacije (npr. Pisa, Timss, Pirls), ampak tudi k relativno uspešnemu upravljanju z zelo zahtevno situacijo covida-19 v času ne posebej domišljenega zapiranja šol in vrtcev v Sloveniji«. Javni poziv stroke, naj poslanke in poslanci ponovno premislijo o nameravani demontaži javnega sistema vzgoje in izobraževanja ter da naj novele zakona, ki bo otežila že tako zahtevno delo v šolah in vrtcih, ne podprejo, prilagamo v obliki plakata.
V SVIZ, kot smo že omenili, s pozivom v celoti soglašamo, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da omenjeni predlog ne bo sprejet. V skladu z zapisanim Izvršilni odbor SVIZ poziva vse svoje članice in člane, ostale zaposlene v dejavnostih sindikata, starše, dijake ter vse druge državljanke in državljane, da izrazite nasprotovanje poskusu »po oblastnem urejanju enega od zadnjih področij, ki je ubežalo posegom politike v strokovno delo«. Če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, pa bo izvršilni odbor predlagal Glavnemu odboru SVIZ odločanje o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

MIZŠ dolžno zaščititi zaposlene

MIZŠ DOLŽNO ZAŠČITITI ZAPOSLENE NA SREDNJI ŠOLI ZAGORJE

Ravnanje vodstva šole in zaposlenih v povezavi z zavrnitvijo nošnje mask je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira.

Ljubljana, 1. oktobra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) se je prek svoje sindikalne zaupnice na Srednji šoli Zagorje in predsednice Območnega odbora SVIZ Zasavje seznanil z razmerami na šoli, kjer so dijaki v enem od kombiniranih razredov poklicno-tehniškega izobraževanja zavrnili nošnjo mask.

Po informacijah sindikata se je nošenju mask uprlo 15 dijakov od skupno 290, ki obiskujejo šolo, pod tožbo pa se jih je podpisalo 11. Zaposleni na šoli in ravnateljica vztrajajo pri edinem ustreznem stališču, da je treba predpisane ukrepe in navodila, ki jih sprejema velika večina dijakov in dijakinj, spoštovati. SVIZ na podlagi informacij, ki jih ima, zavrača govorice, da naj bi del učiteljstva dijake podprl, kot povsem izmišljene in neresnične. Ravnanje vodstva šole in zaposlenih je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira. Pričakuje, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v zvezi s tožbami, ki so glede nošenja mask vložene proti šoli, zagotovilo ravnateljici in zaposlenim vso potrebno pomoč. Sindikat MIZŠ hkrati poziva in od njega zahteva, naj aktivno zaščiti zaposlene, ki so zato, ker želijo spoštovati veljavne predpise, izpostavljeni šikaniranju nasprotnikov cepljenja in nošenja mask. SVIZ je zaposlenim na Srednji šoli Zagorje prek sindikalne zaupnice že zagotovil, da jim bo stal ob strani in  jim zagotavljal pomoč, ki bi jo potrebovali.

Glavni odbor o perečih vprašanjih

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se danes, 7. septembra 2021, na izredni seji sešli članice in člani glavnega odbora, ki so se glede na aktualno dogajanje, povezano z ukrepi obvladovanja covida-19, vnovič opredeljevali do vprašanj cepljenja, testiranja in zagotavljanja ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in zavodih s področja kulture ter v raziskovalni dejavnosti. Ob tem so se naslonili tudi na odgovore iz anketnega vprašalnika, ki ga je sindikat pred dnevi naslovil na svoje sindikalne zaupnice in zaupnike. Dotaknili so se še vladnega predloga spremembe ureditve dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Po koncu seje je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj odločitve in sklepe najvišjega organa med kongresoma predstavil v izjavi za medije – videoposnetek le-te si lahko v celoti ogledate v nadaljevanju te objave.  

Glavni odbor sindikata je sicer sprejel sklep glede cepljenja proti covidu-19 že v začetku letošnjega januarja, članice in člani GO SVIZ pa so ga na tokratni seji še enkrat pretresli in ponovno poudarili, da je upoštevaje stališče stroke »cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki naj temelji na prostovoljni odločitvi posameznika.« Članice in člani GO SVIZ so dodatno poudarili, da je zagovarjanje koristnosti cepljenja treba razumeti kot poziv članstvu, naj se odloči za cepljenje. Upoštevaje znanstvena dejstva in stališča stroke je odločitev za cepljenje vsakega posameznika in posameznice prispevek k omejevanju epidemije, v skupno dobro in v dobro vsakega posameznika. Z odločitvijo za cepljenje pa tako zaposleni neposredno prispevajo k skupnemu cilju, da so šole, univerze, dijaški domovi in vrtci odprti ter k stabilnejšem delovanju kulturnih ustanov in raziskovalnih inštitutov v razmerah, ki jih opredeljuje epidemija. Ob strpnem, argumentiranem nagovarjanju članstva, naj se cepi, SVIZ vztraja, da mora odločitev za cepljenje ostati prostovoljna odločitev posameznika.

Na seji so članice in člani GO SVIZ podprli smiselnost preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev in se v sklepu zavzeli za periodična, obvezna samotestiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, socialno-varstvenih zavodih ter kulturi v skladu s priporočili stroke. Testiranja po prepričanju SVIZ odločilno prispevajo k sledenju razširjenosti okužb in so nujna  pri načrtovanju ukrepov za omejitev epidemije. Sindikat pri tem zagovarja samotestiranje, ki temelji na zaupanju do zaposlenih, ker ne dvomi, da bo članstvo obveznost izvajalo odgovorno, natančno in pošteno. Ob tem članstvo sicer še dodatno poziva, naj testiranje izvaja dosledno, vse delodajalce pa, da v primeru, ko bi posamezni zaposleni samotestiranje zavračali, morebitne spore rešujejo po mirni poti, tj. z dialogom, dodatnim ozaveščanjem in iskanjem drugih oblik testiranja, upoštevaje dejstvo, da je odpoved delovnega razmerja skrajni ukrep, ki ga ima delodajalec na razpolago. 

Članice in člani GO SVIZ so sklenili tudi, da bo sindikat Vlado RS znova pozval, naj poleg sredstev za prezračevalne naprave v letu 2022 zagotovi tudi sredstva za dodatne naloge zaposlenih in dodatne zaposlitve kvalificiranega osebja, ki bo nadomeščalo obolele in tiste zaposlene, ki jim bo odrejena karantena. Prav tako sindikat pričakuje, da ga bo oblast po letu in pol ignoriranja stališč in interesov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kulturi in znanosti aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategij za obvladovanje epidemije. Prisotni na seji so v luči njegovih dvomov v znanstvene dokaze o obstoju epidemije in zavračanju ukrepov za omejevanje širjenja covida-19 oblikovali še poziv k odstopu ravnatelja Osnovne šole Prebold. V luči nedavno napovedanega začetka pogajanj za spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor v delu, ki zadeva izplačevanje dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije, pa je bila na srečanju kot usmeritev za sindikalne pogajalce opravljena kratka razprava tudi o tem vprašanju.

Stiske ob začetku šolskega leta

Slovenska tiskovna agencija (STA) je 27. avgusta objavila dva zanimiva prispevka o pripravah na šolsko letu v luči vseh nejasnosti, kako bo le-to potekalo. Pedopsihiatrinja Hojka Gregorič Kumperščak je za STA pred začetkom šolskega leta in ob novem valu epidemije opozorila, da lahko spet pričakujemo povečevanje stisk otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Vsi živimo v negotovosti, kar se odraža tudi pri otrocih. Starši naj poskrbijo tudi za svoje duševno zdravje, je dodala.

Pedopsihiatri so novembra lani začeli opažati strm porast duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih. Število ambulantnih obravnav se je vsak mesec povečevalo za okoli 10 ali 15 odstotkov, vrh so dosegli maja letos, ko so imeli v primerjavi z obdobjem pred epidemijo 200- ali 300-odstoten porast pritoka bolnikov v ambulantno in bolnišnično obravnavo, je v pogovoru za STA pojasnila Gregorič Kumperščakova, pedopsihiatrinja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor in tudi predsednica združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo.

Pedopsihiatrinjo ob bližanju novega šolskega leta skrbi, da lahko znova pričakujemo stanje kot maja. »Vpliv epidemije na mladostnike, družine, na šolanje in na normalen potek življenja je zelo škodljiv. Vsi živimo v neki negotovosti, to se tudi odraža na otrocih in mladostnikih,« je opozorila.

Sama za duševne stiske mladih ne krivi staršev, saj je zelo spremenjena celotna družbena klima. »Dva tedna pred začetkom šole še nismo vedeli natančno, kako se bodo otroci šolali. Otroci in mladostniki se verjetno še najmanj sekirajo zaradi tega. Se pa sekirajo starši in učitelji, na sploh vlada velika napetost. Tudi glede cepljenja smo kot družba razdvojeni, prav sovražni do drugače mislečih. Mladi so v stiski, ne vedo, komu verjeti, komu zaupati, kako se obnašati, kaj narediti v kakšni določeni situaciji,« je orisala.

Tudi psihologi in drugi svetovalni delavci v vrtcih in šolah se pripravljajo na začetek šolskega leta in na to, kako se čim bolje spoprijeti s posledicami aktualne epidemije. O vsem tem je za STA spregovorila psihologinja Mojca Juriševič, ki je opozorila še, da v šolah primanjkuje psihologov, ki bi lahko ponudili hitrejšo pomoč otrokom v domačem šolskem okolju.

Predsednica sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju pri Društvu psihologov Slovenije Juriševičeva je v pogovoru za STA opozorila, da sta vrtec in šola nujna za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Zato je pomembno, da tudi v primeru razraščanja epidemije ostaneta čim dlje odprta oz. da svoje dejavnosti v izjemnih situacijah čim bolje prilagodita njihovim razvojnim in učnim potrebam.

V minulem letu in pol ob omejitvah delovanja vzgoje in izobraževanja zaradi epidemije so strokovni delavci zaznavali različne stiske in težave med otroki in mladostniki. Mnogi sicer resnih težav, z izjemo tega, da so bili socialno izolirani, niso imeli. Drugi pa. Kot opozarja psihologinja, se lahko posledice epidemije covida-19 na različnih področjih pokažejo dokaj hitro, a tudi z odlogom, in sicer pri otrokovem ali mladostnikovem čustvovanju in socialnih odnosih (osamljenost, negotovost, tesnobnost, razdražljivost), pri šolskem delu (upad motivacije, težave s pomnjenjem in razumevanjem), na telesno-gibalnem področju (porast telesne mase, upad telesne kondicije), pa tudi v različnih vsakodnevnih težavah in motnjah, povezanih z duševnim zdravjem.

Psihologinja predvideva, da se bodo stiske otrok, mladostnikov in odraslih, ki sodelujejo v vzgojnoizobraževalnem sistemu, brez ustrezne podpore ali pomoči nadaljevale. Kot je opozorila, “slepota in pometanje pod preprogo” zadev ne bo rešilo, ampak jih bo le še stopnjevalo.

V vzgoji in izobraževanju se tega zavedajo in se tudi pripravljajo na začetek šolskega leta, je poudarila psihologinja. Načrtujejo podporne dejavnosti za krepitev duševnega in telesnega zdravja otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah ter za utrjevanje in dopolnjevanje učnih spretnosti in znanj iz preteklega šolskega leta. Premišljajo učne načrte in vsebine, pedagoške pristope, odločajo se glede najnujnejših strokovnih izobraževanj in kakovostnega sodelovanja s starši. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah je v tem trenutku izjemno pestro, je pojasnila Juriševičeva. V vrtcih in prvih razredih osnovnih šol se predvsem ukvarjajo s tem, kako bodo otroke novince sprejeli in uvajali v pedagoški proces.

Stiske, ki so se pokazale med šolanjem na daljavo, so dodatno opozorile, da sistem duševne pomoči otrokom in mladostnikom v državi poka po šivih in je kadrovsko izrazito podhranjen, je poudarila Juriševičeva. Med drugim v vzgoji in izobraževanju primanjkuje psihološkega znanja oz. psihologov, ki bi lahko ponudili hitrejšo strokovno pomoč otrokom in mladostnikom v njihovem domačem šolskem okolju. Za ilustracijo je navedla, da je bilo po podatkih MIZŠ iz leta 2019 med 1119 svetovalnimi delavci v osnovnih in srednjih šolah ter zavodih za otroke s posebnimi potrebami zaposlenih 311 psihologov; koliko jih je delovalo v vrtcih, ni znano.

Namen psihologov v vrtcih in šolah v prvi vrsti ni terapija, poudarja psihologinja. »Poleg svetovalnih nalog, povezanih z učenjem in pedagoškim delom, se predvsem trudimo razvijati in krepiti duševno zdravje. V primeru težav pa se vključijo drugi strokovni profili,« je pojasnila.

Vlogo psihologa vidi Juriševičeva v sistematičnem promoviranju duševnega zdravja med otroki, mladostniki in odraslimi, vključenimi v vzgojno-izobraževalni sistem ter uvajanje različnih razvojnih in preventivnih dejavnosti. Prav take aktivnosti namreč lahko posameznika naučijo zdravega načina življenja in spoprijemanja z vsakodnevnimi težavami na področju učenja in drugje.

Na šolske psihologe in na sploh na svetovalne službe vrtcev in šol se velikokrat obračajo tudi starši, da se pozanimajo o določenih vedenjih svojih otrok. Juriševičeva poudarja, da lahko starši največ naredijo za duševno zdravje svojega otroka tako, da gradijo dobre odnose v družini. Otrok naj se počuti ljubljenega, razumljenega, sprejetega v družinsko skupnost. Pomembne so tudi vsakodnevne rutine, upoštevanje družinskih pravil, postavljanje mej ter doslednost pri njihovem upoštevanju, je naštela.

»Z otrokom naj se starši pogovarjajo, mu prisluhnejo. Na začetku šolskega leta naj se mu posebej posvetijo, saj gre za nov pomemben korak v življenje,« pravi psihologinja, ki spominja tudi, da so starši otroku vzgled. »Za sprejemanje spremenjenih življenjskih okoliščin in spoprijemanje z vsakdanjikom je zelo pomembna pozitivna oziroma konstruktivna naravnanost starša, saj jo ta prenaša na svojega otroka,« je še dodala redna profesorica za pedagoško psihologijo na oddelku za temeljni pedagoški študij pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Page 1 of 1912345...10...Last »